top of page

Direktè Bibliyotèk, Rekreyasyon, ak Pwogram Kominotè yo

Elizabeth LaRosee

781-961-0932 ext. 8

elarosee@randolph-ma.gov

(...)

Direktè Bibliyotèk

Sharon Parrington Wright

781-961-0932 ext. 5

spwright@ocln.org

(...)

Chèf Sèvis pou Timoun yo

Magda Morris

781-961-0932 ext. 4

mmorris@ocln.org

(...)

Young Adult / Asst. Bibliyotekè Timoun

Melissa Bennett

781-961-0932 ext. 7

mbennett@ocln.org

Manadjè sikilasyon

Me Seeto

781-961-0932

mseeto@ocln.org

(...)

Achiv Bibliyotèk Turner gratis

781-961-0932, ekstansyon. 2

ralib@ocln.org

Kontakte nou

Tanpri ranpli fòm ki anba la a ak nenpòt sijesyon / demann.

Asire ou ke ou mete kat bibliyotèk ou an oswa imèl si ou ta renmen nou swiv avèk ou.

Mèsi! Nou pral jwenn tounen ba ou yon ti tan!

Pou renouvle yon liv, mete yon liv sou kenbe, oswa pou kesyon jeneral tanpri rele

781-961-0932, lè sa a peze 2 pou Biwo Èd pou granmoun oswa 3 pou Biwo Èd pou Timoun yo .

bottom of page