top of page

FAQ

Kouman pou mwen liv yon chanm?

Ou ka liv yon chanm apre ou fin li politik sal nou an sou sit entènèt nou an isit la . Remake byen ke restriksyon COVID-19 ap afekte kapasite nou yo aksepte rezèvasyon chanm.

Èske ou gen chanm etid prive?

Nou pa gen kounye a chanm etid prive, sepandan ou ap akeyi yo sèvi ak tab yo nan etaj prensipal la.

Akòz restriksyon COVID-19, nivo korbèy la ak "Trankil Sal" yo aktyèlman disponib.

Èske ou gen yon machin faks?

Nou gen yon machin faks ki endepandan epi ki egzije yon kat debi / kredi pou itilize. Frè a se $ 1.75 pou premye paj la ak $ 1 pou chak paj apre sa pou faks nimewo nan Etazini, Kanada, ak Karayib la.

Konbyen òdinatè ou genyen?

Kounye a nou gen 8 òdinatè piblik ki disponib pou itilize nan bibliyotèk la.

Èske mwen ka enprime nan òdinatè yo?

Wi, nou gen yon estasyon lage enprimant piblik; chaj la se $ 0.15 pou kopi nwa ak blan, oswa $ 0.50 pou kopi koulè. Chanjman egzak obligatwa kòm anplwaye bibliyotèk la pa ka fè chanjman.

(...)

Ki lè ou fèmen òdinatè yo?

Computersdinatè yo otomatikman fèmen 20 minit anvan bibliyotèk la fèmen.

Èske ou gen yon zòn etid trankil?

Wi, nou gen yon chanm trankil ki chita devan bibliyotèk la nan 2yèm etaj la, sepandan li aktyèlman pa disponib akòz restriksyon COVID-19. Nou ofri ploge zòrèy gratis nan biwo a menm si!

Èske ou gen yon machin AED?

Wi, nou gen yon AED ki sitiye pa mach eskalye yo nan 2yèm etaj la.

(...)

Ki kote twalèt yo ye?

Koulye a, nou gen yon sèl twalèt louvri pou itilizasyon piblik, ki chita anfas biwo èd Timoun yo nan premye etaj la. Pandan ke twalèt la netwaye regilyèman, sèvi ak li sou pwòp risk ou.

Ki sa ki èdtan ou ak ki lè yo chanje?

Tanpri rele 781-961-0932, ext. 0 tande èdtan nou ye kounye a.

Èske ou gen aparèy-chaje zòn?

Nou gen 5 estasyon chaje ak câbles pou tou de Apple ak android (USB-C ak mikwo-B kalite).

Èske ou gen yon fotokopye oswa scanner?

Nou gen yon fotokopyeur ki fonksyone tou kòm yon scanner (imèl oswa USB) ki sitye nan chanm timoun yo nan premye etaj la. Pri kopi yo se $ 0.15 pou nwa ak blan ak $ 0.50 pou koulè. Eskane gratis.

Èske ou gen yon ATM?

Non, nou te konn fè sa. Si ou vle peye amann anreta sepandan ou ka fè sa ak yon kat sou entènèt nan kont ou nan: catalog.ocln.org

Ki kote mwen ka depoze liv?

Tout materyèl bibliyotèk yo ka depoze akote pòt la dèyè nan gout la liv metal, oswa nan plas la gout liv akote pòt devan an. Nou pa ka aksepte retounen andedan bibliyotèk la nan moman sa a

Kisa bibliyotekè ou yo fè?

Nou chwazi tout gwo materyèl ou tcheke yo, nou planifye pwogram pou tout laj, nou patisipe nan evènman sansibilizasyon nan tout kominote a, nou anseye klas yo, nou ede ou nan anpil lekti ak inisyativ teknoloji ou, epi nou RENMEN fè li!

Èske ou aksepte don liv?

Wi, Zanmi nan Bibliyotèk Turner gratis aksepte liv dousman itilize kòm byen ke DVD (pa gen okenn VHS tanpri). Tanpri kite donasyon yo nan bwat tou pre Biwo Èd pou Timoun yo pou yo ka mete yo an karantèn.

Ki kalite atik mwen ka tcheke avèk kat bibliyotèk mwen an?

TOUT BAGAY! Liv, DVD, otspo, Rokus, Baton Ponpye, Xbox Kontwolè, Materyèl Dijital, Audiobooks, VR Headsets, Sphero Robo, Kindles, ak plis ankò!

Kouman pou mwen jwenn yon kat bibliyotèk?

Ou dwe aplike an pèsòn avèk yon ID foto ak prèv adrès ou ye kounye a.

(...)

Èske ou gen machin lavant ak manje yo pèmèt nan bibliyotèk la?

Nou gen machin lavant ki chita nan premye etaj la tou pre vestibil Timoun yo. Bwason yo gen dwa, sepandan manje pa pèmèt andedan bibliyotèk la nan moman sa a.

(...)

Ki laj mwen genyen pou m nan bibliyotèk la pou kont mwen?

Ou dwe gen omwen 12 zan pou itilize bibliyotèk la pou kont li. Pou sekirite tout moun, politik nou an se ke timoun ki poko gen laj 12 yo dwe nan je moun kap bay swen yo tout tan pandan y ap vizite bibliyotèk la.

(...)

Ki kote mwen ka jwenn yon lis tout bagay ou genyen?

Nou gen egal a 70,000 atik fizik ak anpil plis atik dijital ki toujou chanje (nou achte anpil bagay nouvo pou ou)! Nou pa kapab ba ou yon lis konplè sepandan ou ka rechèch katalòg nou an nan atik isit la ak kesyon espesifik (oswa ban nou yon apèl).

(...)

Èske ou gen yon notè piblik sou anplwaye yo?

Non, men gen yon notè nan Biwo Grefye Vil la nan Town Hall. Klike sou isit la pou plis enfòmasyon!

(...)

Kisa Bibliyotèk Turner Free ap fè pou kenbe moun yo an sekirite pandan pandemi COVID-19 la?

Klike sou isit la yo wè aktyèl direktiv re-louvri nou an. N ap travay pou rekòmanse sèvis bibliyotèk yo san danje, donk mèsi pou pasyans ou!

(...)

(...)

Book Room
Study Rooms
Fax Machine
Computers
Printing
Comp Shutdown
AED
Bathroom
Hours
Device Charger
Copier
ATM
Books
Librarians
Donatons
Materials
Library Card
Food
Child Safe
Catalog
Notary
bottom of page