top of page

Règleman Bibliyotèk

Bibliyotèk Turner gratis te devlope yon seri de politik pou bay konsèy sou itilizasyon materyèl li yo, ekipman yo, fasilite yo, ak lakou yo, epi pou enfòme pwoteksyon dwa ak sekirite kliyan bibliyotèk yo, volontè yo, ak anplwaye yo.

(...)

Tout tradiksyon yo konplete pa volontè bibliyotèk devwe ak ekspè nan lang, si ou ta renmen sèvi kòm volontè sèvis tradiksyon ou nan bibliyotèk la tanpri kontakte direktè a nan spwright@ocln.org .

bottom of page