top of page

Règleman Bibliyotèk

Bibliyotèk Turner gratis te devlope yon seri de politik pou bay konsèy sou itilizasyon materyèl li yo, ekipman yo, fasilite yo, ak lakou yo, epi pou enfòme pwoteksyon dwa ak sekirite kliyan bibliyotèk yo, volontè yo, ak anplwaye yo.

(...)

Tout tradiksyon yo konplete pa volontè bibliyotèk devwe ak ekspè nan lang, si ou ta renmen sèvi kòm volontè sèvis tradiksyon ou nan bibliyotèk la tanpri kontakte direktè a nan spwright@ocln.org .

COVID-19 Reopening Guidelines

The Turner Free Library's priority during the COVID-19 pandemic is the safety of our staff and our patrons.  The library will continue to follow the direction of the Randolph Department of Public Health and take local infection and vaccination rates into account when revising these guidelines. Please note that the ongoing pandemic is an evolving situation and this information is subject to change. 

Current guidelines:

  1. To enter the library you must be free of COVID-19 symptoms.

bottom of page